Jaunumi

Izstrādāju vienkāršu jQuery pluginu, kas rūpējas par ciparīgiem input laukiem.

Pamatīpašības:

  • neļauj ievadīt neciparīgu informāciju;
  • ļauj ierobežot lauka vērtības;
  • ļauj izmantot kontroles vērtību palielināšanai;
  • ļauj noteikt ciparu skaitu aiz komata;